Cart 0

Suara hati waris Sutan Puasa April 19, 2018 – Posted in: In The News

Dalam keluarga kami, Sutan puasa dianggap sebagai hero tetapi kami tidak dapat memberitahu perkara itu kepada orang lain kerana tidak mempunyai rujukan dan ia mungkin tidak akan dipercayai. BOLEH dikatakan ramai orang tidak begitu menghargai ke­pen­tingan sejarah. Bagi mereka sejarah hanyalah peristiwa yang telah berlalu dan tidak perlu dikenang kerana kita hanya perlu terus bergerak ke hadapan. Perkara itu membuatkan masyarakat terlupa bahawa melalui sejarah kita boleh mengenal asal usul diri, tempat dan mengambil pengajaran…

Continue reading

Book on Sutan Puasa as founder of KL set to trigger debate – Posted in: In The News

KUALA LUMPUR: A book titled ‘Sutan Puasa: Founder of Kuala Lumpur is set to trigger a debate over who is the actual founder of Kuala Lumpur. The book’s author, Abdur-Razzaq Lubis, said the book sheds light on new information pertaining to the history of the nation’s capital. The book lends focus to the role of Sutan Puasa, a Mandailing merchant in the early days of mining activities in Kuala Lumpur in the mid-19th century. Book Conversation…

Continue reading

Yap Ah Loy May Not Have Been the Founder Of Kuala Lumpur, According to This New Book – Posted in: In The News

Any Malaysian who has studied history would remember learning about how our capital city, Kuala Lumpur came to be. From its beginnings as a tin mining hub to its current status as Malaysia’s bustling capital city, Kuala Lumpur remains one of the most historically rich places in the country. We’ve all learnt in school that Yap Ah Loy, the leader of KL’s Chinese community, made a lot of significant contributions to the city’s development during…

Continue reading

Was Kuala Lumpur founded by Sutan Puasa? – Posted in: In The News

Was Mandailing merchant, Sutan Puasa, the founder of Kuala Lumpur? The statement made by Prof Emeritus Tan Sri Dr Khoo Kay Kim in several intellectual discourses last year that “the founder of Kuala Lumpur was Sutan Puasa, from Mandailing”, had raised questions among the public since Malaysian history has stated that Yap Ah Loy, the third Kapitan China was the founder of the city. However, a newly published book titled Sutan Puasa Founder of Kuala…

Continue reading

Sutan Puasa pengasas sebenar Kuala Lumpur? – Posted in: In The News

Betulkah Sutan Puasa, seorang saudagar Mandailing, pengasas sebenar Kuala Lumpur? Kenyataan Prof Emeritus Tan Sri Dr Khoo Kay Kim pada beberapa wacana intelektual tahun lepas bahawa “pengasas Kuala Lumpur ialah Sutan Puasa, dari Mandailing”, menimbulkan persoalan dalam kalangan orang ramai kerana sejarah Malaysia menyebut bahawa Yap Ah Loy, seorang Kapitan China, adalah pengasas bandar raya ini. Bagaimanapun, sebuah buku yang diterbitkan baru-baru ini berjudul Sutan Puasa Founder of Kuala Lumpur karangan Abdur-Razzaq Lubis, mendedahkan maklumat…

Continue reading