Kenali Chitty–masyarakat India Peranakan di Malaysia yang semakin pupus January 6, 2021 – Posted in: In The News

 Osman Affandi29 Nov 2018 Perkataan Baba itu merujuk kepada lelaki sementara Nyonya pula bermaksud wanita. Peranakan pula bermaksud keturunan dimana mereka adalah keturunan nenek moyang mereka yang telah berhijrah ke sini. Dari segi bahasa pula, mereka bertutur dalam bahasa Melayu dan kebiasaannya hanya golongan-golongan berumur sahaja yang pandai bertutur dalam bahasa Hokkien. Masyarakat Baba Nyonya ini begitu sinonim dengan negeri Melaka dan di Melaka, terdapat sebuah muzium khas Baba dan Nyonya yang memaparkan sejarah, latarbelakang…

Continue reading