Tafsir Surah Al-Muzzammil: Kompilasi Tafsir-Tafsir Pilihan

,
Mohd Khairul Anwar Ismail
2019, ABIM Press
Softcover, 21.4 cm x 14 cm, 144 pages
ISBN: 9789672158080

RM25.00

Buku ini, adalah merupakan himpunan tafsīr-tafsīr terpilih Sūrah al-Muzzammil. Tafsīr yang dipilih yang dikumpulkan dalam buku ini adalah Tafsīr al-Azhar, Tafsīr Fī Ẓilāl al-Qur’ān, Tafsīr al-Munīr, dan Tafsīr al-Marāghī. Tafsīr Fī Ẓilāl al-Qur’ān dikarang oleh Sayyid Quṭb (1906-1966), Tafsīr al-Munīr juga dikarang oleh Shaykh Dr.Wahbah al-Zuḥaylī (1932-2015), Tafsīr al-Marāghī dikarang oleh Shaykh Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī (1881-1945), manakala Tafsīr al-Azhar dikarang oleh ulama Nusantara yang amat dikenali ramai iaitu, Prof. Dr. Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, yang lebih dikenali sebagai Prof. Dr. Hamka, ataupun Pak Hamka. Kompilasi ini penting untuk melihat sisi spiritual Sūrah al-Muzzammil sebagai wahyu kedua yang diturunkan kepada Nabī kita Muḥammad ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam, selepas Sūrah al-‘Alaq, dan boleh menjadi panduan dan motivasi kepada para pembaca sekalian sebagai persiapan menjadi generasi terbaik seperti mana para sahabat yang telah dipersiapkan oleh Rasūlullāh melalui panduan wahyu.

Weight 350 g
Dimensions 21.5 × 14 × 1 cm