Masail Abi al-Layth al-Samarqandi

,

Imām Abū al-Layth al-Samar (Pengarang)
Mohammad Syafiq Ismail (Penterjemah)
2018, ABIM Press
Softcover, 21.4 cm x 14 cm, 38 pages
ISBN: 9789672158257

RM25.00

Tauhid ialah menegakkan makna pengEsaan Allāh yang Maha Tunggal dalam diri manusia, dan mengembalikan kesedaran mereka kepada wujudnya Allāh, dan benarnya agama yang dibawa baginda ini. Tauhid inilah yang menjadi lambang perjuangan para nabi sebelum baginda, dan akan terus menjadi perjuangan umat Islam yang ikhlas, ke akhir waktu.

Perjuangan ulama yang diwarisi daripada Rasūlullāh ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam ini, berterusan ke akhir waktu. Mereka merumuskan daripada dua cahaya wahyu – al-Qur’ān dan Sunnah – akan sebuah cabang ilmu yang memfokuskan kepada Sharī‘at Ilmī, yaknilah Ilmu Akidah, atau Ilmu Tauhid, atau Ilmu Kalam (menurut sesetengah tradisi Ahli Sunnah). Terjemahan Kitab Masā’il Abī al-Layth karangan Imām al-Hudā Abū al-Layth al-Samarqandī (w. 373H) ini, merupakan bahagian daripada mata rantai perjuangan itu.

Weight 150 g
Dimensions 21.5 × 14 × .2 cm