Pelestarian Silat Melayu

,

Nazarudin Zainun & Mohamad Omar Bidin
2018 (Reprint). USM.
Softcover, 24.2 cm x 16.5 cm, 168 Pages
Illustrated
ISBN: 9789674611675

RM29.00

Di Nusantara, seni silat merupakan satu amalan biasa yang telah diamalkan sejak berabad lamanya. Namun paling ketara, amalan ini mula menonjol selepas merdeka (1957) sebagai satu saranan baharu kerajaan Malaysia untuk mewujudkan satu persatuan atau organisasi silat yang bernaung di bawah satu bumbung. Saranan tersebut disambut baik dengan kewujudan pelbagai nama, aliran perguruan dan sebagainya. Perkembangan ini turut dizahirkan melalui wujudnya pelbagai pendapat dalam pelbagai perspektif ilmu termasuklah sains sosial. Buku ini merangkumkan perkara-perkara yang berkaitan dengan seni silat dalam konteks perundangan Malaysia, perkembangan seni silat, pandangan Islam terhadap seni silat, amalan, teori dan konsep sosiologi, pergerakan dalam silat dan sebagainya.

Weight 400 g
Dimensions 24.2 × 16.5 × 1 cm