Mukhtasar Al-Manar (Usul Fiqh Mazhab Hanafi)

,

Imam Ibn Habib al-Halabi (Pengarang)
Mohammad Syafiq Ismail (Penterjemah)
2018, ABIM Press
Softcover, 21.4 cm x 14 cm, 86 pages
ISBN: 9789672158165

RM32.00

Uṣūl al-Fiqh merupakan binaan asasi bagi Fiqh; himpunan kaedah-kaedah memahami autoriti yang muktabar di sisi Shara‘. Fleksibiliti Sharī‘ah yang kekal sejak berzaman nan penuh rahmat ini diperolehi daripada keanjalan Uṣūl al-Fiqh; menjelaskan kepada kita peri pentingnya memahami Uṣūl al-Fiqh. Kitab ini merupakan salah satu daripada usaha memperkenalkan Uṣūl al-Fiqh kepada pemula, menurut mazhab Imām Abū Ḥanīfah (w. 150H/767M), pengasas Mazhab Ḥanafī. Kitab ini memuatkan teks arab Mukhtaṣar al-Manār, karangan Imām Ibn Ḥabīb al-Ḥalabī, beserta terjemahannya ke dalam bahasa Malaysia, cukup sebagai bekalan pemula penuntut ilmu Shar‘ī, dan rujukan bagi para sarjana dan ilmuwan.

Weight 250 g
Dimensions 21.5 × 14 × .5 cm