Kesedaran Generasi Muda Terhadap Patriotisme dan Perpaduan

Aziz Ujang & Kadir Arifin
2017. UPSI.
Softcover, 22.8 cm x 15.3 cm, 122 Pages.
ISBN: 9789670924847

RM48.00

Patriotisme dan perpaduan adalah dua perkara yang amat penting dan saling berkait antara satu dengan lain serta menjadi asas kepada pembinaan negara yang maju, harmoni dan aman. Walau bagaimanapun, terdapat banyak pendapat yang mengatakan bahawa semangat patriotisme dan perpaduan nasional generasi muda di Malaysia pada masa kini semakin merosot. Oleh yang demikianl, buku ini akan memperlihatkan keperluan asas yang membentuk tahap kesedaran dan pengetahuan generasi muda terhadap patriotisme, politik dan konsep gagasan 1Malaysia, serta apakah faktor-faktor menyebabkan wujudnya kesedaran terhadap patriotisme dan perpaduan nasional ini dengan melihat kepada faktor ekonomi, pendidikan, umur dan keselamatan negara. Penilaian terhadap kesedaran patriotisme dan perpaduan dalam kalangan generasi muda memerlukan penelitian yang tuntas dan penulisa buku ini ditulis berdasakan kepada kajian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Weight 300 g
Dimensions 22.8 × 15.3 × 0.7 cm