Tokoh Tarekat Naqshabandiyyah

, ,

Rosnaaini Hamid
2015, UUM
Softcover, 22.9 cm x 15.2 cm, 269 pages
ISBN: 9789670876047

RM42.00

Karya Tuan Haji Mohammad Yatim Haji Ismail: Tokoh Tarekat Naqshabandiyyah membincangkan tentang teori dan praktikal secara khusus berkaitan dengan Tarekat Naqshabandiyyah. Buku ini terlebih dahulu memperkenalkan tentang ketokohan Tuan Haji Mohammad Yatim Haji Ismail yang mencakupi peribadi, ketokohan dan riwayat hidup. Seterusnya penulis mengungkap tatacara penghayatan amalan-amalan tarekat yang perlu dilaksanakan oleh setiap murid melalui pemantauan yang cukup teliti agar tidak tergelincir dari landasan syariat Islam yang suci. Justeru kombinasi antara doktrin dan pengamalan yang berbeza bukanlah sesuatu yang bercanggah malah memantapkan lagi penghayatan kerohanian berlandaskan panduan ilmu tasawuf. Kesungguhan Tuan Haji Mohammad Yatim Haji Ismail mengembangkan doktrin dan pengamalan ajaran Tarekat Naqshabandiyyah merupakan satu sumbangan yang baik kepada sejarah perkembangan ajaran tarekat tersebut dan tasawuf secara umum.

Weight 500 g
Dimensions 22.9 × 15.2 × 1.5 cm