Shaykh Wahbah Al-Zuhayli: Tokoh Ensiklopedia Islam Zaman Moden

, , ,

Dr. Mohd Rumaizuddin Ghazali
2019. ABIM Press.
Softcover, 21.5cm x 14cm, 340 pages
ISBN 9789672158479

RM45.00

Shaykh Dr. Wahbah al-Zuḥaylī (1932-2015M) adalah seorang ilmuwan yang tidak asing lagi dalam dunia keilmuwan Islām. Beliau merupakan pengarang karya-karya besar antaranya Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu dan juga Tafsīr al-Munīr. Cukuplah kedua-dua karya Fiqh dan Tafsīr yang besar ini untuk mengharumkan namanya, kerana ia menjadi rujukan kepada umat Islām seluruh pelusuk dunia dalam bidang Fiqh dan Tafsīr, selain daripada ratusan karya beliau yang lain. Lantaran itu, beliau adalah ilmuwan yang digelar sebagai al-Suyūṭī Kedua dan Ensiklopedia Ilmu Islām zaman moden.

Shaykh Dr. Wahbah al-Zuḥaylī, sebenarnya tidaklah asing di Malaysia, kerana beliau pernah dijemput ke Malaysia untuk menerima anugerah Tokoh Ma‘al Hijrah dari Kerajaan Malaysia pada tahun 2008. Beliau juga pernah melawat Malaysia beberapa kali dalam rangka menyampaikan ucap utama di seminar.

Weight 580 g
Dimensions 21.5 × 14 × 2 cm