Sejarah dan Tokoh: Ahmad Lutfi: Pembangkit Semangat Zaman

, ,

Editor: Hashim Ismail & Mohd Hanafi Ibrahim
2019. DBP.
Softcover, 21.5cm x 14cm, 266 pages
ISBN 9789834903589

RM25.00

Ahmad Lutfi terkenal sebagai penulis novel yang berjaya menghasilkan 25 buah novel antara tahun 1948 hingga 1951. Pelibatan serius beliau dalam dunia persuratan Melayu dibuktikan juga oleh genre lain seperti penulisan buku kajian sastera, buku umum, buku politik, cerita rakyat, cerita kanak-kanak, dan buku tentang tokoh Islam.

Buku ini mengandungi 12 kertas hasil penyelidikan tentang tokoh Ahmad Lutfi yang mengupas pemikiran beliau sebagaimana yang tercitra dalam karya-karyanya. Selain itu, penyelidikan ini turut meneliti sumbangan kepengarangan dan kekuatan karya tokoh tersebut serta mencakup aspek pembentukan nilai jati diri tradisi bangsa, susur galur gaya penulisan, dan subjek lain yang dapat menyerlahkan kekuatan karya tokoh daripada pelbagai aspek.

Weight 400 g
Dimensions 21.5 × 14 × 1.4 cm