Perkembangan Ilmu Nahwu & Sharaf dan Tokoh-tokohnya di Dunia Melayu

, ,

Hj Wan Mohd Shaghir Wan Abdullah,
2019, Khazanah Fathaniyah
Softcover, 21.5 cm x 13.7 cm, 162 pages
ISBN: 9789839701463

RM27.00

Bermula asal pada tiap-tiap lafaz itu menimbangi ia akan bina’ babnya, pada bilangan segala hurufnya, dan segala barisnya dengan segala bagi baris itu dan segala sukunnya. Maka jika keluar oleh lafaz daripada menimbangi akan bina’ babnya mengetahuilah engkau bahawasa[nya] ada baginya asal. Iaitu barang yang mengimbangkan dia daripada demikian lafaz itu. Dan adalah keluarnya daripadanya karena satu sebab daripada beberapa sebab yang kembali sekaliannya kepada menuntuti ringan. Dan iaitu: al-idgham, al-qalb, an-naql, al-iskan dan al-hazf.

Weight 310 g
Dimensions 21.5 × 13.7 × 1.0 cm