Pemanasan Global dan Pembangunan Lestari Alam Bina

,

Mohd. Nazaruddin Yusoff & Kamarudin Mohd. Nor
2014. UUM.
Softcover, 22.8 cm x 15.2 cm, 159 Pages
Illustrated
ISBN: 9789670474731

RM36.00

Buku Pemanasan Global dan Pembangunan Lestari Alam Bina memberikan ilmu asas kepada pemanasan dunia dan perubahan iklim, seterusnya membincangkan kesan dan akibat kepada manusia sejagat, kesihatan, pertanian, ekonomi, sumber air, kawasan pesisir pantai, ribut, banjir dan juga kesan kepada biodiversiti. Setiap bahagian ini dibincangkan secara umum dan juga dinyatakan pendapat para saintis serta impaknya. Buku ini turut membicarakan tentang usaha-usaha dunia ke arah pengurangan permasalahan pemanasan. Adaptasi dunia serta mitigasi yang dilaksanakan seperti penggunaan teknologi hijau, penggunaan tenaga yang diperbahurui yang dapat menggantikan penggunaan bahan api fosil yang kesemua ini akhirnya dapat mengurangkan pemanasan global di samping dapat memberikan pulangan ekonomi yang lebih baik kepada negara.

Weight 380 g
Dimensions 22.8 × 15.2 × 0.9 cm