Mengenali Diri Mengenali Allah

,
Imam Jalaluddin Al-Sayuti (Pengarang)
Mohammad Syafiq Ismail (Penterjemah)
2018, ABIM Press
Softcover, 21.4 cm x 14 cm, 46 pages
Illustrated
ISBN: 9789672158219

RM16.00

Ihsan, merupakan salah satu tiang agama, sesudah Islam dan Iman, merupakan fokus utama dalam kajian tasawuf hakiki, bagaimana seseorang itu bisa menghadirkan hatinya dalam amalan ‘perkenalan’; mushahadah (mengabdi kepada Allah seakan melihatNya) dan muraqabah (mewaspadaiNya kerana tahu bahawa Dia sedang melihat).

Kitab ini merupakan ulasan kritis Imam al-Suyuti tentang perihal Ihsan ini, melalui sudut pandang hadis “Man ‘Arafa Nafsahu Faqad ‘Arafa Rabbahu,” bagaimana realisasi mengenal diri–mengenal Tuhan ini boleh terlaksana dan dihayati setiap muslim.

Weight 150 g
Dimensions 21.5 × 14 × 0.5 cm