Manaqib Imam Malik bin Anas Al-Asbahi

, ,

Mohamad Faiq Mohamad Sharin
2019. ABIM Press.
Softcover, 21.5cm x 14cm, 76 pages
ISBN 9789672158516

RM23.00

Imām Dār al-Hijrah ini adalah seorang tokoh ulung dan penetap jati kelahiran negeri Islām pertama, Madīnah al-Munawwarah. Kesarjanaan tokoh ini telah sekian lama diiktiraf oleh para ilmuwan silam dan kontemporari sehingga fiqh beliau masih menjadi rujukan pada masa kini. Akan tetapi, sejauh manakah kita mengenali pemilik tubuh yang bijaksana dan berkarisma ini? Justeru, buku ini sedikit sebanyak akan menceritakan tentang peribadi tokoh ini seperti asal usul, ciri-ciri, keperibadian, liku-liku kehidupan, pendirian terhadap politik dan sebagainya.

Pada bahagian yang lain pula, penulis turut berkongsi secara ringkas tentang Uṣūl al-Fiqh dan Fiqh beliau berhubung dengan penggunaan adillah ijmāliyah tertentu, isu-isu yang berkaitan dengan adillah, contoh-contoh aplikasi yang terdapat dalam Fiqh beliau dan lain-lain. Sebahagian besar penulisan ini bersifat ringkas dan tidaklah mencakupi seluruh perbahasan secara terperinci bagi memudahkan kefahaman pembaca agar dapat mengenali jaguh Fiqh ini dengan lebih baik.

Weight 180 g
Dimensions 21.5 × 14 × 0.5 cm