Kemiskinan di Perkampungan Nelayan Kuala Perlis

,

Siti Hadijah Che Mat
2017, UUM
Softcover, 22.8 cm x 15.3 cm, 80 pages
Illustrated
ISBN: 9789672064053

RM23.00

Selama ini kebanyakan antara kita menilai seseorang itu miskin dan seseorang yang lain tidak miskin berdasarkan pendapatan yang mereka miliki. Jika seseorang itu mempunyai banyak wang dan banyak harta benda maka kita mengkategorikan mereka sebagai golongan yang berada atau kaya. Kita jarang sekali menyatakan keluarga yang mempunyai anak yang tidak bersekolah sebagai keluarga yang miskin. kita juga tidak menyatakan mereka yang mempunyai ahli keluarga yang sakit sebagai keluarga yang miskin. Maka adakah dengan menggunakan kaedah pengukuran kemiskinan berdasarkan pendapatan memadai unutk mengambarkan seseorang itu miskin? Persoalan itu terjawab dalam buku ini iaitu melihat kemiskinan bukan sahaja daripada sudut dimensi kewangan tetapi daripada pelbagai dimensi yang lain. Kajian ini menggunakan pendekatan multidimensional poverty index (MPI) seperti yang dicadangkan oleh Alkire dan Foster (2007) untuk melihat kemiskinan dalam beberapa dimensi yang telah dikenal pasti.

Weight 280 g
Dimensions 22.8 × 15.3 × 0.5 cm