Alam Sekitar dan Pemeliharannya Dari Perspektif Islam

, , ,

Dr. Ali Jumu’ah Bin Muhammad Bin Abdul Wahab
Translated by Akademi Pemikiran Turath Universiti al-Azhar Mesir
2020. ABIM Press.
Softcover, 21.5cm x 14cm, 172 pages
ISBN 9789672158592

RM32.00

Melihat betapa perlunya satu himpunan idea tentang hubung kait antara Islam dan alam sekitar untuk dijadikan panduan dan renungan kepada setiap peringkat masyarakat, maka terbitlah karya agung ini yang disunting oleh Shaykh ‘Ali]umu‘ah. Beliau merupakan salah seorang sarjana Islam kontemporari yang amat berpengaruh pada masa kini. Beliau bukan sahaja terkenal sebagai scorang penulis prolifik dalam bidang agama, malah turut dikenali sebagai seorang tokoh yang konsisten dengan prinsip dan jati diri seorang Muslim. Shaykh ‘Ali ]umu‘ah mcrupakan salah seorang pemikir Islam dan dalam masa yang sama, beliau juga merupakan aktivis sosial yang turun sendiri kelapangan untuk membantu umat merentas agama dari belenggu kehidupan, sama ada pada aspek sosial, alam sekitar, kemanusiaan, pendidikan dan lebih-lebih lagi pada aspek keagamaan.

Weight 300 g
Dimensions 21.5 × 14 × 0.6 cm