Ahli Kitab Menurut Ibn Hazm dan Al-Shahrastani

, , ,

Khadijah Mohd Khambali @ Hambali & Mohd Faizal Abdul Khir
DBP. 2016.
Softcover, 21.6cm x 14cm, 323 pages
ISBN 9789834618414

RM35.00

Buku ini menggarap perbincangan para ulama dan sarjana berkaitan topik Ahli Kitab dengan memberikan tumpuan kepada pengolahan perbincangan Ibn Hazm dan Imam al-Shahrastani. Kedua-dua tokoh ini dilihat telah membuat rumusan tentang Ahli Kitab sebagai golongan yang mempercayai dan menerima wahyu dan memperakui nabi walaupun dengan kepercayaan yang menyeleweng. Namun begitu, rumusan umum ini tidak mampu menyelesaikan polemik secara tuntas. Buku ini melihat kewajaran konsep Ahli Kitab diperhalusi menurut konteks semasa yang melalui pelbagai perubahan. Kesimpulannya, penekanan yang lebih halus terhadap aspek syariat dalam sesuatu agama menjadi indikator penentuan sebagai Ahli Kitab.

Weight 500 g
Dimensions 21.6 × 14 × 1.7 cm