Syeikh Abdus Shamad Palembang

, ,

Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah
2019, Khazanah Fathaniyah
Softcover, 21.5 cm x 14 cm, 233 pages
ISBN: 9789839701111

RM23.00

Sejarah mengenai Syeikh Abdus Shamad ini terlalu banyak panjang untuk dibincangkan, sama ada mengenai asal-usul beliau, pendidikan, karya-karya, keturunan dan sebagainya. Sumber awal Syeikh yang dibicarakan sebahagian besar adalah berdasarkan cerita yang mutawatir yang didengar di Kepulauan Riau, Patani dan Kalimantan Barat. Yang bersumberkan bahan bertulis hanyalah berdasarkan berbagai-bagai edisi cetakan karyanya, maupun manuskrip simpanan penulis yang dipusakai dari Syeikh Ahmad al-Fathani.

Isi kandungan

Muqadimmah, V

Transkiterasi Arab ke Rumi dan Keterangan Tanda, hlm. XI

Bahagain Pertama
Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani Ulama Shufi Yang Syahid fi Sabilillah
Pengenalan ,hlm.1
Mengenai Nama Ayahnya , hlm 5
Tinjauan Pendapat Tahun Lahir dan Wafat, hlm. 15
Pendidikannya, hlm. 32

Bahagian Kedua
Pulang Yang Pertama ke Palembang, hlm. 62
Pulang Yang Kedua ke Kedah Sebagai Syuhada di Fathani Darus Salam, hlm. 72
Sahabat-sahabatnya Ulama Yang Terkenal; hlm. 89
Karya-karyanya, hlm. 96
Zahratul Murid (salinan), hlm. 98
Zahratul Murid (cetakan), hlm. 103
Sebab Yang Diharamkan Bagi Nikah, hlm. 105
Hidayatus Salikin: Bahasa Melayu Bahasa Ilmu Gaya Bahasa Dalam Hidayatus Salikin, hlm. 107
Siyarus Salikin, hlm. 134
Al-‘Urwatul Wutsqa, (dll. selepasnya), hlm. 142
Keturunan, hlm. 148
Koleksi Kitab-Kitab Ilmu Tasawuf , hlm. 149
Lampiran 1: Kulit Muka Zahratul Murid, Salinan Tok Kelaba, hlm. 171
Lampiran 2: Kulit Muka  Zahratul Murid, Cetakan 1331 H, hlm. 172
Lampiran 3: Kulit Muka Hidayatus Salikin, Cetakan Al-Ahmadiah, hlm.173
Lampiran 4: Kulit Muka Tuhfatur Raghibin karya Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari, Cetakan Al-Ahmadiah, 1347, hlm. 174

Bahagian Ketiga
Syeikh Syihabuddin al-Jawi, Ulama Pengamal Empat Thariqat Shufiyah, hlm. 175
Data Manuskrip, hlm. 177
Yang Diduga Sebagai Karyanya, hlm. 183
Keturunan, hlm. 185
Syeikh Muhammad Azhari al-Falimbani, Generasi Penyambung Ulama-ulama Palembang, hlm. 186
Pendidikan, hlm. 187
Karya-karya dan Pemikiran, hlm. 191
Puisi-puisi Dalam Kitab Badi’uz Zaman, hlm. 196
Keturunan dan Murid, hlm. 207
Penutup, hlm. 209
Bibliografi, hlm. 211

Weight 400 g
Dimensions 21.5 × 14 × 1.5 cm