Sejarah Dan Tokoh: Syed Syeikh Al-hadi: Pembaharu Semangat Islam Dan Sosial

, , ,

Mohamad Mokhtar Abu Hassan/Mohd. Hanafi Ibrahim
DBP. 2019.
Softcover, 21.5cm x 14cm, 262 pages
ISBN 9789834900526

RM25.00

Penerbitan buku ini adalah untuk mendokumentasikan hasil pemikiran pengarang atau tokoh penulis awal melalui teks-teks sastera yang dihasilkan. Karya-karya awal ini dicetak secara terhad dan sukar didapati, sedangkan karya tersebut banyak merakamkan pelbagai peristiwa, pandangan dan sikap pengarang yang mempunyai nilai sejarah dan seni tersendiri.

Weight 350 g
Dimensions 21.5 × 14 × 1.5 cm