Praktis Hibah di Malaysia

Alias Azhar
2017. UUM.
Softcover, 22.7 cm x 15.2 cm, 152 Pages
Illustrated
ISBN: 9789672064213

RM28.00

Praktis Hibah di Malaysia membincangkan sistem pentadbiran dan pengurusan harta yang dilaksanakan di dalam negara mengikut undang-undang Islam dengan memfokuskan kepada hibah. Buku ini teurut membincangkan konsep, prosedur dan keistimewaan hibah dalam konteks pengurusan harta mengikut undang-undang Islam dan pengaplikasian hibah oleh AmanahRaya Berhad, As-Salihin Trustee, Wasiyyah Shoppe dan Takaful Ikhlas Sdn. Bhd.

Buku ini juga diharap dapat memberi kesedaran kepada masyarakat Islam di dalam negara ini bahawa harta mereka boleh dibahagikan kepada waris mereka yang diingini semasa mereka hidup lagi. Pendekatan tersebut dapat mewujudkan kaedah yang lebih berkesan bagi pengurusan harta. Perkara ini bukan sahaja dapat memberi keuntungan kepada pemilik tetapi pada masa yang sama juga dapat mengurangkan jumlah kes atau masalah yang berkaitan dengan penyelesaian harta orang Islam yang tertunggak dan memakan masa yang lama.

Weight 300 g
Dimensions 22.7 × 15.2 × 1 cm