Pengurusan Sungai Mengikut Undang-Undang

,

Harlida Abdul Wahab & Nurli Yaacob
2017 (Reprint). UUM.
Softcover, 22.9 cm x 15.8 cm, 135 Pages
Illustrated
ISBN: 9789670876467

RM32.00

Buku ini membincangkan aspek pengurusan sungai menurut undang-undang. Isu yang diketengahkan dan menjadi perkara utama perbincangan ialah sungai yang menjadi sumber utama membekalkan air kepada manusia. Namun, akibat daripada faktor yang pelbagai termasuk aktiviti manusia, kualiti air sungai berada pada tahap yang membimbangkan. Pencemaran yang berlaku terhasil daripada pembuangan sisa industri, domestik dan sebagainya menjejaskan kualiti air sungai yang sepatutnya membekalkan air bersih untuk kehidupan. Undang-undang dilihat sebagai salah satu mekanisme luaran yang mempu menjamin pengurusan sungai yang sempurna supaya terhindar dari sebarang unsur pencemaran. Selain itu, kerangka perundangan yang sedia ada diaplikasi di Malaysia menjadi punca perwujudan kerangka institusi yakni agensi atau jabatan yang ditubuhkan bagi tujuan melaksana dan menguatkuasakan perundangan tersebut. Atas dasar ini maka skop perbincangan adalah tertumpu kepada tiga perkara iaitu masalah pencemaran dan pengurusan sungai, peruntukan undang-undang yang terpakai di Malaysia, dan agensi yang terlibat dalam melaksana dan menguatkuasakan undang-undang.

Weight 320 g
Dimensions 22.9 × 15.8 × 0.8 cm