Penggunaan Bahasa Melayu dalam Naskhah Melayu Patani

, , ,

Hamdan Abd. Rahman
2018. DBP.
Softcover, 21.6cm x 14.1cm, 336 pages
ISBN 9789834903138

RM35.00

Buku ini memfokuskan sejarah Patani, tokoh ulama Patani serta kajian tentang penggunaan bahasa Melayu dalam karya mereka. Terdapat lima buah naskhah yang diteliti, iaitu Tarikh Fathani, karya Syeikh Faqih Ali bin Muhammad, Ghayatu ‘l-Maram fi Kayfiyyati Ada’i ‘l-Hajji wa ‘l-‘Islam, karya Syeikh Daud bin Abdullah, Al-Kawkab al-Durriyy fi al-Nuri al-Muhammadiyy, karya Syeikh Muhammad bin Ismail, Hada’iqu ‘L-Salawati Fi ‘L-Khalawati wa ‘L-Jalawat, karya Haji Muhammad Husain bin Abdul Latif, dan Al-Fatawa al-Fataniyyah Jilid 1, karya Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani. Patani pernah menjadi pusat perdagangan serta pusat penyebaran agama Islam yang melahirkan tokoh ulama terkemuka di alam Melayu

Weight 500 g
Dimensions 21.6 × 14.1 × 1.8 cm