Orang Sungai

Rosazman Hussin, Jalihah Md. Shah & Dayu Sansalu
2012. ITBM.
Softcover, 22.8 cm x 15.2 cm, 237 Pages
Illustrated
ISBN: 9789830688602

RM35.00

Siri Etnik Sabah ITBM-UMS ini merupakan hasil kerjasama antara Institut Terjemahan & Buku Malaysia (ITBM) dengan Universiti Malaysia Sabah (UMS). Penerbitan buku dalam siri ini merupakan hasil kajian UMS yang menumpukan kajian etnigrafi terhadap sosiobudaya dan pembangunan sosioekonomi etnik-etnik di Sabah dan Borneo. Segala maklumat yang lengkap didokumentasikan ini boleh menjadi rujukan penting bagi menkaji dan memahami tatacara kehidupan etnik-etnik yang terdapat di Sabah.

Orang Sungai mengandungi maklumat lengkap tentang sejarah asal usul dan identiti budaya Orang Sungai di Sabah. Kupasan yang terkandung dalam buku ini berasaskan kajian dalam bidang sejarah, sosiologi dan antropologi sosial, kajian etnik, kajian seni dan budaya.

Weight 550 g
Dimensions 22.8 × 15.2 × 1.6 cm