Manaqib Imam Al-Shafi’i

, ,

Ahmad Akram Mahmad Robbi
2019. ABIM Press.
Softcover, 21.5cm x 14cm, 96 pages
ISBN 9789672158509

RM25.00

Imām Muḥammad bin Idrīs atau lebih dikenali sebagai Imām al-Shāfi‘ī adalah pengasas kepada mazhab fiqh yang pengamalannya sinonim dengan dunia Islām di Nusantara. Sumbangan Imām al-Shāfi‘ī dalam dunia Islām tidak dapat dinafikan lagi. Beliau perintis kepada perbincangan Uṣūl al-Ḥadīth dan Uṣūl al-Fiqh melalui magnum opusnya al-Risālah. Al-Risālah merupakan kitab yang membahaskan metode ijtihād Imām al-Shāfi‘ī berinteraksi dengan teks-teks Sharī‘ah Islām yang terdiri daripada al-Kitāb dan al-Sunnah. Perjuangan Imām al-Shāfi‘ī menegakkan autoriti al-Sunnah sehingga beliau digelar sebagai Nāṣir al-Sunnah sewaktu hayatnya.

Selain daripada kesarjanaan beliau, beliau juga dikenali kerana sikap waraknya dan sabar terhadap ujian. Setinggi mana kedudukannya dalam masyarakat sewaktu hayatnya, tetap ada usaha musuh-musuh yang cuba menjatuhkannya. Namun, fitnah dan mihnah itu telah digantikan dengan nikmat yang lebih besar. Nikmat yang membawanya untuk menjadi mujtahid mutlak yang membawa kepada penubuhan Mazhab Shāfi‘ī.

Weight 250 g
Dimensions 21.5 × 14 × 0.7 cm