Dimensi Bahasa dalam Agama

, , ,

Munif Zarirruddin Fikri Nordin
DBP. 2015.
Softcover, 21.5cm x 13.9cm, 281 pages
ISBN 9789834618605

RM25.00

Buku ini mengupas hubungan dua hala yang saling melengkapi antara bahasa dengan agama melalui pelbagai dimensi, sperti sosiolinguitik, sosiologi bahasa, sintaksis, semantik, semiotik, falsafah bahasa dan sejarah linguistik. Himpunan 37 makalah ini berupaya memenuhi keperluan bahan rujukan linguistik dalam bahasa Melayu yang bersifat separa ilmiah, dan juga dapat memberikan pendedahan ringkas kepada khalayak pembaca tentang hubungan dua hala bahasa dan agama, khususnya dalam kerangka perkembangan tamadun Islam.

Weight 400 g
Dimensions 21.5 × 13.9 × 1.6 cm