Ciri Pemisah Antara Islam dan Zindik

, ,

Imam al-Ghazali
Translated from Faysal al-Tafriqah Baina al-Islam wa al-Zandaqah
Translated by Farhan Affandi & Anwar Yusof

2018. IBDE.
Softcover, 17.0cm x 11.2cm, 98 pages
ISBN 9789671549742

RM20.00

Takfir, atau kafir-mengkafir, merupakan antara penyakit yang membawa kepada kemunduran dalam masyarakat Islam berabad lamanya.

Melalui buku Faysal al-Tafriqah baina al-Islam wa al-Zandaqah Imam al-Ghazali dengan keluasan wawasan pemikirannya memberi takrif yang jelas kepada takfir. Beliau meletakkan batasan untuk tidak mengeluarkan orang Islam, walau apa pun kecenderungannya di dalam perpecahan mazhab, daripada lingkungan Islam selagi ia bersaksi atas keesaan Tuhan dan kenabian Muhammad.

Buku ini merupakan salah satu buku Imam al-Ghazali yang paling meluas dibaca.

Weight 150 g
Dimensions 17 × 11.2 × 0.8 cm