100 Tahun Majalah Pengasuh: Peranan Dan Sumbangan (1918-2018)

,

Hashri Johari,

Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan

ISBN9789832391401

RM70.00

Buku ini menghimpunkan 10 orang penulis dari pelbagai disiplin ilmu bagi mengetengahkan peranan dan sumbangan yang telah diberikan oleh majalah Pengasuh sepanjang satu abad ini (1918- 2018). Buku setebal lebih 600 halaman ini berkisar tentang Sejarah Penerbitan MAIK, termasuklah penerbitan majalah Pengasuh itu sendiri, Kandungan- Kandungan Majalah Pengasuh dari tahun 1918 hingga 1937, Tema- Tema Pemikiran Islam Pasca Merdeka (1960- 2016), Fatwa dan Penfatwaan Dalam Majalah Pengasuh, Pengasuh Dari Sudut Dakwah, Penulisan Tafsir al Qur’ an Dalam Majaklah Pengasuh, Sumbangan Majalah Pengasuh Dalam Bidang al- Hadith, Sumbangan Dalam Disiplin Akhlak dan Tasawuf, Majalah Pengasuh Dan Persuratan Melayu, dan diakhiri dengan tulisan berkenaan dengan Majalah Pengasuh Dalam Aspek Pendidikan.

Buku ini diharap dapat menjadi bahan bacaan dan rujukan para pelajar dan penyelidik dalam mendapatkan fakta- fakta berkenaan dengan majalah Pengasuh dalam disiplin- disiplin ilmu yang disebutkan di atas. Juga diharap ia dapat menghidangkan maklumat- maklumat yang pelbagai tentang sejarah negeri Kelantan, khususnya sejarah penerbitan majalah Pengasuh yang telah pun menempuhi satu tempoh perjalanan penerbitannya yang tersendiri.

Weight 1100 g
Dimensions 23.5 × 15.8 × 4.0 cm

You may also like…